W kwestii produktów ubezpieczeniowych podjęliśmy współpracę z renomowanymi Towarzystwami ubezpieczeniowymi. Naszymi partnerami są:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Infolinia: 0 801 102 102; (00 48 22) 566 - 55 - 55

ERGO Hestia S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Infolinia: 0 801 107 107; (00 48 58) 555 - 55 - 55

 

 

 

 

 

 

 

Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów:
  • Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)
  • Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)
  • Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai
  • Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.
  • Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu.
  • Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni).
 • Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym
 • Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)